CENTRAL EUROPE 
REAL ESTATE
& CONSTRUCTION

O NÁS

Sebel a GE Development se v roce 1998 spojili za účelem založení jednotné společnosti zabývající se nemovitostmi.
Sebel s.r.o. dodává integrované řešení pomoci aktivního poradenství, realizace a řízení, jež jsou prováděna jménem vlastníků/nájemníků, developerů a investorů krok za krokem v souladu s realitní agendou a postupy. 
Díky místní široké síti našich partnerů a kontaktů můžeme nabídnout našim klientům nezměrné množství investičních a developerských příležitostí.
Způsobem našeho řízení se snažíme ušít služby na míru dle přání zákazníka a tím vyhovět jeho sebenáročnějším požadavkům.
Poptávky jsou realizovány týmem zkušených odborníků koordinujících a kompletujících služby v oblastech plánování, architektury, konstrukce tak, aby konečným produktem bylo nejenom úspěšné dokončení zadaného projektu, ale i spokojenost ze strany klienta.
Můžeme nabídnout kvalifikované pracovní síly, zdroje a systémy, jež vedou v kombinaci s vysokou úrovní kvality a schopnostmi k účelnému a uskutečnitelnému řešení.

SLUŽBY

Developerská činnost

Spoléháme na náš tým a síť obhospodařující místní škálu kontaktů s cílem vytyčit atraktivní investiční a developerské možnosti a příležitosti. Vzhledem ke zhodnocení a prognóze podmínek podnikatelského prostředí v oblasti nemovitostí jsme schopni poskytnout cenné rady a informace, a to i v oblasti aplikace vlastnické analytické metodiky počítající s rizikem a odplatou. Jsme kvalifikováni ve všech směrech v oblasti realit.

Naše služby zahrnují:

– Průzkum, strategický přehled majetku
– Studii proveditelnosti a strategické poradenství
– Náležitou povinnou péči a finanční činnost
– Orientační model cashflow
– Řízení rizik
– Ocenění pro účely zajištění úvěru
– Soukromé investice do nemovitosti
– Investice do státního majetku a cenných papírů

Projekty a realizace

Nabízíme širokou škálu služeb oslovující všechny aspekty z oblasti developmentu, konstrukce, rekonstrukce – opravy a obsazenosti nemovitostí. Řídíme plánování a provedení obytných, kancelářských a průmyslových zařízení. Náš profesionální tým zajistí odborné řešení díky know-how a zkušenostem, jimiž disponují.

Naše služby zahrnují:

– Architektonické studie
– Plánování projektů, vedení stavebního řízení
– Příprava stavební zakázky
– Návrh stavební zakázky (projekční činnost)
– Smluvní zprostředkování
– Realizace stavby
– Stavební dozor
– Uzavření projektu a následná klientská péče
– Záruční servis

Poradenství v oblasti nemovitostí

Zvládáme všechny aspekty chodu realitní kanceláře, rozvoje a poradenství. Jsme zástupci jak pro českou, tak zahraniční klientelu.
Náš tým je tvořen vysoce kvalifikovanými pracovníky a specializuje se na konkurenční tržní sektory díky získaným zkušenostem a navázaným kontaktům můžeme rychle a kvalitně dosáhnout výsledku.

Naše služby zahrnují:

– Analýzu tržních příležitostí
– Rozvojové strategie a realizační studie
– Pronájmy, prodej a koupě
– Ocenění a znalecké posudky nemovitostí
– Investiční poradenství
– Zastupování pronajímatele a nájemce 
– Podpora a asistence ve věcech finančních a právních
– Analýzu využití prostředků

Správa nemovitostí

V oblasti správy nemovitostí poskytujeme komplexní služby pro majitele nemovitostí i pro potencionální investory či instituce. Naším cílem je zhodnocení nemovitosti klienta prostřednictvím každodenního aktivního řízení, jež je zaměřeno na zajištění vysoké obsazenosti objektu, spokojenosti klienta a zároveň na snižování nákladů související s údržbou a správou nemovitosti. Zajišťujeme vedení účetnictví, rozpočtování nákladů a dohled, provozní inženýrství, nábor zaměstnanců.

Naše služby zahrnují:

– Komplexní zajištění pronájmu prostor
– Předpis nájemného a úhrad za služby
– Výběr a kontrola úhrad nájemného
– Vyhodnocení provozních nákladů
– Help line 24 hodin
– Pojištění, daňová přiznání, záruky, vymáhání nároků
– Schůze společenství vlastníků

Facility Management

Nabízíme kompletní služby v oblasti Facility managementu včetně provozního řízení (služby související s příslušenstvím objektu, údržba, konstrukce, pravidelné kontroly a servis).

Naše služby zahrnují:

– Údržba – revize zařízení: elektrika, světla, výtahy
– Voda, plyn, klimatizace
– Ostraha, bezpečnost, úklid, údržba zeleně
– Nákup a investiční plánování

REFERENCE                         

Kontakty

Sebel Development
Bubenečská 5, 160 00 Praha 6
Česká republika
 +420 224 813 644
office@sebel.cz